Elektrifikované vozidlá sa stávajú životaschopnými a konkurencieschopnými časť 4

Elektrifikované vozidlá sa stávajú životaschopnými a konkurencieschopnými, rýchlosť ich prijatie spotrebiteľmi sa však bude výrazne líšiť na lokálnej úrovni. Prísnejšie emisné predpisy, nižšie náklady na batériu, široko dostupné nabíjacie stanice a zvýšenie akceptácie spotrebiteľmi vytvorí nový a silný impulz pre penetráciu elektrifikovaných  vozidiel  (hybridných, plug-in, elektrických na batériu s  palivovými článkami) v nasledujúcich rokoch. 
 

Čítajte viac

Aké zmeny očakávajú automobilový priemysel v najbližších rokoch – časť 3

Zmeny v správaní v oblasti mobility

Pri zvažovaní potenciálu transformácie priemyslu sú spotrebiteľské preferencie a správanie dôležitým východiskovým bodom. Sme presvedčení, že rušivé trendy v oblasti technológií majú potenciál zásadne zmeniť vzťah medzi spotrebiteľom a automobilom.

Správanie spotrebiteľov  sa v oblasti mobility  mení, čo vedie až k jednému z desiatich automobilov predaných v roku 2030, ktoré by mohli byť zdieľaným vozidlom, a následne k nárastu  trhu pre riešenia mobility na mieru.

Čítajte viac

Moderné, centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií pre Web

Proficy Operations Hub 1.7 od GE Digital - Moderné, centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií pre Web

Umožňuje kooperáciu a neustále zlepšovanie pomocou centralizovanej vizualizácie / konfigurácie, digitalizovaných procesov a business intelligence.

Proficy Operations Hub od spoločnosti GE Digital je centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií (dátová konektivita, agregácia a vizualizácia), ktoré umožňuje zdokonaľovať prevádzkové procesy a operácie vďaka jednoduchým analýzam komplexných informácií a následným úkonom bez ohľadu na miesto aktivity.

Čítajte viac

Automobilový priemysel - výhľad do 2030 časť 2

V minulom príspevku sme  definovali kľúčové aspekty automobilovej  revolúcie do roku 2030 tak, ako ich vidí na základe svojej analýzy „Automotive revolution –  perspective towards 2030“ poradenská firma  McKinsey & Company. V tomto príspevku pokračujeme v detailnom pohľade na dianie na globálnych trhoch a presuny skupín príjmov.

Čítajte viac

Autonómne autá pomôžu výrazne znížiť počet nehôd

Holandsko je druhý rok za sebou krajinou, ktorá je najlepšie pripravená na príchod autonómnych vozidiel. Ďalšie priečky obsadili Singapur a Nórsko. Za najvýraznejší prínos tohto typu áut považujú spotrebitelia zvýšeniu mobility starších ľudí. Autonómne autá by mali mať tiež významný vplyv na zníženie počtu nehôd na cestách, keďže aktuálne je veľká väčšina spôsobená ľudským faktorom. Tieto zistenia vyplynuli z najnovšieho vydania štúdie KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index.

Čítajte viac

Elektrické autá sa nepredávajú najmä kvôli cene

Iba malá časť z najvyšších predstaviteľov automobilového priemyslu vo svete sa obáva, že ziskovosť v tomto odvetví poklesne. A to napriek tomu, že najmä predstavitelia mladšej generácie  už nebudú v budúcnosti chcieť vlastniť auto. Medzi značkami je podľa top manažérov v autopriemysle na budúcnosť najlepšie pripravená Toyota.  Za ňou nasledujú BMW a Tesla. Ako svoje ďalšie vozidlo by si väčšina spotrebiteľov chcela kúpiť hybrid. Tieto zistenia prinieslo 20-te vydanie celosvetového prieskumu KPMG Global Automotive Executive Survey.

Čítajte viac

Automobilový priemysel - výhľad do 2030 časť 1

Svetová  ekonomika sa dramatický mení, čo je spôsobené predovšetkým vývojom na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch, zrýchleným rozvojom nových technológií, politikami udržateľnosti a meniacimi sa preferenciami spotrebiteľov v oblasti vlastníctva.

Čítajte viac

QMS Slovakia s.r.o.  ponúka profesionálne služby pre spoločnosti v automobilovom priemysle v oblasti vzdelávania formou tréningov, koučingu, poradenstva a podpory.

Čítajte viac

Zobraziť viac článkov