Novinky v Automotive 20.05.2024

Rastúce investície do výroby technológií čistej energie podporujú hospodársky rast.
Podľa novej správy globálna výrobná kapacita pre fotovoltaiku už dnes zodpovedá potrebám tohto desaťročia na ceste k čistej nule a kapacita pre batérie je blízko.

VW odstupuje od stratégie BEV-or-bust, ktorá nahnevala konkurentov. VW pripúšťa, že bude potrebovať viac plug-in hybridov, keďže predaj batériových elektromobilov sa spomaľuje.

Čítajte viac

Interaktívna mapa - korelácia medzi predajom elektromobilov a dostupnosťou nabíjacích miest (údaje za rok 2023)

Na tejto mape je znázornená závislosť medzi trhovým podielom predaných nových batériových elektromobilov a dostupnosťou nabíjacej infraštruktúry v každom z 27 členských štátov Európskej únie.

Čítajte viac

INOFEST 2024: Stretnutie podnikateľov, expertov a inovátorov v Žiline, 17-18.9.2024

Pozývame Vás na INOFEST 2024, piaty ročník inovačného festivalu privíta tento rok hostí a účastníkov v priestoroch Vzdelávacieho strediska KIA v Gbeľanoch pri Žiline. Táto unikátna platforma ponúkne široký priestor pre stretnutie podnikateľov, odborníkov, vedcov, zástupcov neziskových organizácií, samosprávy, študentov, inovátorov a verejnosť.  Program sa zameriava na témy ako sú umelá inteligencia, vesmírny výskum, automatizácia, robotizácia, udržateľnosť a význam komunít v kontexte inovácií a podnikania.

Čítajte viac

EV globálny výhľad na rok 2024 - smerovanie k vyššej cenovej dostupnosti

Global EV Outlook je každoročná publikácia, ktorá identifikuje a hodnotí najnovšie vývoj v oblasti elektrickej mobility na celom svete. Je vypracovaná s podporou členov "Iniciatívy pre elektrické vozidlá (EVI)". 

Čítajte viac

Konferencia FÓRUM KVALITY 28.05.2024 - 29.05.2024

Pozývame Vás na Konferencia FÓRUM KVALITY, Holiday Inn, Žilina, 28.05.2024 - 29.05.2024.

Konferencia s možnosťou exkurzie vo vybraných spoločnostiach.

Čítajte viac

Nástup umelej inteligencie vo výrobe

Takmer polovica všetkých pracovníkov sa domnieva, že by mohli stratiť pracovné príležitosti v prospech tých, ktorí majú lepšie zručnosti v oblasti generatívnej umelej inteligencie.

Podľa správy spoločnosti D2L, ktorá sa zaoberá vzdelávacími technológiami, z 12. februára 2024 sa približne 43 % pracovníkov naprieč generáciami obáva, že by ich v nasledujúcom roku mohol na ich pozícii nahradiť iný zamestnanec s lepšími zručnosťami v oblasti generatívnej umelej inteligencie.

Čítajte viac

Technológia budúcnosti Vehicle-to-grid (V2G)

Vehicle-to-grid (V2G) technológia predstavuje prelomový koncept v oblasti energetiky a elektromobility. Ide o systém, ktorý umožňuje elektrickým vozidlám (EV) nielen prijímať energiu z elektrickej siete na nabíjanie svojich batérií, ale aj posielať energiu späť do siete.

Čítajte viac

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je hnacou silou rozvoja robotiky

Roboty s podporou umelej inteligencie získavajú v logistickom priemysle čoraz väčší význam. Ako však môžu ľudia a stroje efektívne spolupracovať a aké technické a etické limity treba pri využívaní strojov zohľadniť?

Čítajte viac

Zobraziť viac článkov