Nové výzvy a príležitosti v oblasti mobility - časť 5

Aj keď sa rast výnosov v automotive môže zrýchľovať, tradičné hranice odvetví sa posúvajú a menia sa aj pravidlá hry. V rámci zložitejšieho a diverzifikovanejšieho odvetvia mobility budú súčasní hráči automotive nútení súťažiť súčasne na viacerých frontoch a spolupracovať s konkurenciou.

Čítajte viac

Požiadavky zákazníka v automotive stále dominujú. Rastie záujem o prípravu pred TISAX auditom

V reťazci automobilového priemyslu je dôležité oboznámiť sa so základnými nástrojmi kvality (core tools), s procesným, či systémovým auditom. Ale vždy budú prioritné Špecifické požiadavky vášho zákazníka. Na školeniach QMS Slovakia vás naučíme požiadavky jednotlivých značiek VW, Daimler, Mercedes, BMW, Ford, Jaguár aplikovať v každom oddelení, počnúc výrobou, cez engineering až po kvalitu. 

Čítajte viac

Elektrifikované vozidlá sa stávajú životaschopnými a konkurencieschopnými časť 4

Elektrifikované vozidlá sa stávajú životaschopnými a konkurencieschopnými, rýchlosť ich prijatie spotrebiteľmi sa však bude výrazne líšiť na lokálnej úrovni. Prísnejšie emisné predpisy, nižšie náklady na batériu, široko dostupné nabíjacie stanice a zvýšenie akceptácie spotrebiteľmi vytvorí nový a silný impulz pre penetráciu elektrifikovaných  vozidiel  (hybridných, plug-in, elektrických na batériu s  palivovými článkami) v nasledujúcich rokoch. 
 

Čítajte viac

Aké zmeny očakávajú automobilový priemysel v najbližších rokoch – časť 3

Zmeny v správaní v oblasti mobility

Pri zvažovaní potenciálu transformácie priemyslu sú spotrebiteľské preferencie a správanie dôležitým východiskovým bodom. Sme presvedčení, že rušivé trendy v oblasti technológií majú potenciál zásadne zmeniť vzťah medzi spotrebiteľom a automobilom.

Správanie spotrebiteľov  sa v oblasti mobility  mení, čo vedie až k jednému z desiatich automobilov predaných v roku 2030, ktoré by mohli byť zdieľaným vozidlom, a následne k nárastu  trhu pre riešenia mobility na mieru.

Čítajte viac

Moderné, centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií pre Web

Proficy Operations Hub 1.7 od GE Digital - Moderné, centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií pre Web.

Umožňuje kooperáciu a neustále zlepšovanie pomocou centralizovanej vizualizácie / konfigurácie, digitalizovaných procesov a business intelligence.

Proficy Operations Hub od spoločnosti GE Digital je centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií (dátová konektivita, agregácia a vizualizácia), ktoré umožňuje zdokonaľovať prevádzkové procesy a operácie vďaka jednoduchým analýzam komplexných informácií a následným úkonom bez ohľadu na miesto aktivity.

Čítajte viac

Automobilový priemysel - výhľad do 2030 časť 2

V minulom príspevku sme  definovali kľúčové aspekty automobilovej  revolúcie do roku 2030 tak, ako ich vidí na základe svojej analýzy „Automotive revolution –  perspective towards 2030“ poradenská firma  McKinsey & Company. V tomto príspevku pokračujeme v detailnom pohľade na dianie na globálnych trhoch a presuny skupín príjmov.

Čítajte viac

Autonómne autá pomôžu výrazne znížiť počet nehôd

Holandsko je druhý rok za sebou krajinou, ktorá je najlepšie pripravená na príchod autonómnych vozidiel. Ďalšie priečky obsadili Singapur a Nórsko. Za najvýraznejší prínos tohto typu áut považujú spotrebitelia zvýšeniu mobility starších ľudí. Autonómne autá by mali mať tiež významný vplyv na zníženie počtu nehôd na cestách, keďže aktuálne je veľká väčšina spôsobená ľudským faktorom. Tieto zistenia vyplynuli z najnovšieho vydania štúdie KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index.

Čítajte viac

Zobraziť viac článkov