Ako rozvíjať kritické a analytické myslenie

Dátum:
03.10.2024 - 04.11.2024
Miesto konania:
Žilina
Tel.:
+421 910 955 419
E-mail:
info@ipaslovakia.sk
Web stránka:
https://www.ipaslovakia.sk/skolenie/ako-rozvijat-kriticke-a-analyticke-myslenie
Kategória:
Udalosť, akcia

Efektívne rozhodovanie, riadenie zmien a zlepšovanie.
Spôsob nášho myslenia zásadnou mierou ovplyvňuje naše rozhodovanie, riadenie zmien a priebeh zlepšovania procesov, ale aj dosiahnuté výsledky zlepšovania procesov.
Často rozhoduje o úspechu či neúspechu.
Čomu sa vyvarovať?
Na čo si treba dávať pozor?
Aké metódy a techniky vieme využiť, aby sme sa efektívnejšie rozhodovali, riadili zmeny a zlepšovali procesy?

PROGRAM
1. DEŇ, 03.10.2024
Čo rozumieme pod pojmom kritické myslenie a PREČO je dôležité ho rozvíjať
Ako si na tom TY s čítaním s porozumením, s prácou s informáciami, s logikou a inými oblasťami kritického myslenia?
Ako emócie ovplyvňujú rozhodovanie, riadenie zmien, navrhovanie riešení?
Ako si pestovať mentálnu odolnosť, teda vedieť:
orientovať sa vo veľkom množstve informácií a vybrať si tú správnu
zvoliť si aký rozsah, hĺbku a informácií použiť
určovať dôležitosť, relevantnosť informácií
efektívne vedieť čítať s porozumením

2. DEŇ, 04.10.2024
Metódy a techniky na rozvoj kritického a analytického myslenia – tipy a triky z praxe
Efektívne rozhodovanie za využívanie finančných, ľudských, materiálovo-technických, časových a informačných zdrojov
Efektívne rozhodovanie sa o forme a spôsobe riadenia ľudí – aký štýl a formu kedy zvoliť
Ako posilniť individuálnu zodpovednosť za vlastné rozhodnutia
Schopnosť iniciovať, implementovať zmeny so zvládnutím všetkých faktorov
Ako viesť zmysluplnú diskusiu s aktívnym použitím analytického a kritického myslenia

3. DEŇ, 04.11.2024
Príklady veľkých svetových neúspechov
Zdravý sedliacky rozum vs. kritické myslenie
Kognitívne skreslenia v zlepšovaní
Jednotlivé fázy PDCA zlepšovania – od myšlienky po realizáciu – na čo si dať pozor
Príklady a ukážky, modelové situácie
Efektívne spôsoby riešenia problémov
Diskusia

Viac info a registrácia: https://www.ipaslovakia.sk/skolenie/ako-rozvijat-kriticke-a-analyticke-myslenieNapísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.