55S v praxi v spoločnosti SECOP

Dátum:
23.09.2024 - 24.09.2024
Miesto konania:
Z.Moravce
Tel.:
+421 910 955 419
E-mail:
info@ipaslovakia.sk
Web stránka:
https://www.ipaslovakia.sk/skolenie/5s-v-praxi-v-spolocnosti-secop
Kategória:
Udalosť, akcia

Máte príležitosť vyskúšať si zavádzanie metodiky 5S priamo v praxi na výrobných pracoviskách.
Následne bude pre vás zavedenie 5S vo Vašom podniku hra

PROGRAM
1. DEŇ TEORETICKÁ ČASŤ
Čo je produktívne pracovisko?
Aké plytvania môžeme nájsť na pracoviskách?
Jednotlivé kroky metodiky 5S
Tréningové hry
2. DEŇ PRAKTICKÁ ČASŤ
Rozdelenie do skupín
Pridelenie pracovísk jednotlivým skupinám účastníkov
Obhliadka pracovísk
Vykonanie metodiky 5S
Návrh opatrení
Záverečná diskusia
CIELE
Porozumieť princípom produktívneho pracoviska podľa LEAN
Naučiť sa rozpoznávať plytvania v praxi
Spoznať princípy metódy 5S
Ukázať potenciály využitia metódy 5S na konkrétnych pracoviskách v SECOP
Navrhnúť konkrétne kroky / úlohy na zlepšenie súčasného stavu 5S
Naučiť sa systematicky zaviesť metodiku 5S
Spoznanie najčastejších prekážok v zavedení/ fungovaní 5S v praxi


VÝROBNÝ ZÁVOD V ZLATÝCH MORAVCIACH:
Spoločnosť SECOP je expertom na inovatívne technológie hermetických kompresorov a riešení chliadiacich systémov v komerčnom chladení. V Zlatých Moravciach montujú kompresory, na ktoré si sami vyrábajú komponenty vo svojej mechanickej obrobni. Komponenty vyrábajú s presnosťou na niekoľko milimetrov, následne vykonávajú povrchovú úpravu a na záver montujú do kompresorov. Montážne linky pracujú v cyklových časoch od 6,5 sekundy a skladajú sa z desiatok zariadení zapojených za sebou.Napísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.