CQI špeciálne procesy - školenia a príprava na samohodnotenie procesov CQI

Dátum:
11.04.2024 09:02
Tel.:
0948150356
E-mail:
miskovicova@qms.sk
Web stránka:
https://qms.sk/
Kategória:
Kooperácia / Služby
Príloha:
Zobraz prílohu

Touto cestou si aj Vás dovoľujeme pozvať na najbližšie kurzy kvality:

CQI-8 Layered Process Audit
24. 4. 2024 online
Viacúrovňové procesné audity (LPA) sú typom procesných auditov, ktoré vykonávajú všetky úrovne organizácie, od procesného inžiniera až po manažéra závodu. Teraz sú štandardom, ktorý vyžaduje smernica AIAG CQI-8. Spoznáte princípy, postupy pri LPA audite, druhy auditov so zameraním na LPA audity. Pochopíte, čo je cieľom a prečo robiť LPA audity.

CQI-12-3 Special Process
Coating System Assessment
28. 5. 2024 online
Cieľom 3. vydania AIAG príručky CQI 12 – Hodnotenie systému povrchových úprav z júla 2020 je pomôcť lepšie vyhodnotiť systémy kvality v lakovniach dodávajúcich OEM automobilové laky. Hodnotenie náterového systému je v 3. vydaní aktualizované a revidované, aby bolo jasnejšie a aby zahŕňalo koncepty systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016, „procesný prístup“ a „riadenie rizík systému,

CQI-14 Automotive Warranty Assessment
14. 5. 2024 Banská Bystrica
Cieľom tohto školenia, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici je poskytnúť účastníkom prehľad o štandarde CQI-14, ktorý slúži na hodnotenie automobilových záruk. Účastníci pochopia jednotlivé fázy implementácie komplexného systému riadenia záruk. Príručka AIAG CQI 14 poskytuje prístup osvedčených postupov pre správu záručných procesov so zreteľom na spotrebiteľa.

CQI-15-2 Special Process
Welding System Assessment
23. 4. 2024 online
CQI-15-2 v druhom vydaní z roku 2020 predstavuje systém riadenia zvárania pre organizácie zaoberajúce sa výrobou automobilov a servisných dielov. Špecifikuje procesné požiadavky pre organizáciu alebo jej dodávateľov vykonávajúcich zváranie železných, neželezných kovov, alebo plastov. Pochopíte rozsah posudzovania zváračských systémov a pripravíte sa na vykonanie hodnotenia zváracieho systému.

Ďalšie online verejné kurzy, ktoré by vás mohli zaujať:
AIAG-VDA FMEA
Analýza chýb a dôsledkov, základné zmeny v novom vydaní z r. 2019
19. 3. 2024 online
Oboznámime Vás s metodikou FMEA - s identifikáciou možných porúch, ich dôsledkov a možných príčin, vrátane využívania jednotlivých nástrojov pre ich správnu identifikáciu. Analýza FMEA je jednou z metód riadenia rizika implementovaná už vo fázach vývoja produktu alebo procesu.

MSA 4 Analýza systémov merania
9. 4. 2024 online
Na školení sa naučíte zisťovať a vyhodnocovať spôsobilosť kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Pomocou rôznych postupov ich budete schopní kategorizovať podľa spôsobu ich použitia a plánovať ich využitie. Naša skúsená lektorka Vás naučí, ako samostatne a cielene tieto postupy vykonávať.

SPC I- Štatistické riadenie procesov
22. 4. 2024 online
Pre sledovanie a riadenie výrobných procesov sa používajú štatistické metódy. Porozumiete regulačným diagramom, dokážete ich interpretovať a ich výsledky využívať pre optimalizáciu procesu. Na praktických cvičeniach si preveríte metódu SPC a ako sa môže správne aplikovať v praxi.

IATF 16949:2016
25. – 26. 4. 2024 online
Významný štandard v oblasti riadenia kvality, ktorý stanovuje požiadavky systému manažérstva kvality pre návrh, vývoj a sériovú výrobu pre rôzne systémy posudzovania a certifikácie v globálnom dodávateľskom reťazci pre automobilový priemysel.

Volvo Group Zákaznícke požiadavky
13. 5. 2024 online
Oboznámime Vás s metodikou FMEA - s identifikáciou možných porúch, ich dôsledkov a možných príčin, vrátane využívania jednotlivých nástrojov pre ich správnu identifikáciu. Analýza FMEA je jednou z metód riadenia rizika implementovaná už vo fázach vývoja produktu alebo procesu

VDA 6.3 Procesný audit - 4. vydanie 2023
29. – 30. 5. 2024 online
Získajte odbornú kvalifikáciu na vedenie interných procesných auditov podľa aktuálneho vydania osvedčenej normy pre proces výroby, interné hodnotenie, ale aj pre posúdenie a výber dodávateľov.

ISO 14001:2015 Životné prostredie v organizácii - 8. 4. 2024 online
ISO 45001:2018 Harmonizovaná norma BOZP - 9. 4. 2024 online
Skúsená lektorka vám predstaví požiadavky ISO noriem a základné míľniky pre nasadenie systému manažmentu životného prostredia, resp. BOZP v praxi. Zvlášť pri nákupe látok, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, resp., či sú požiadavky noriem efektívne zavedené a či v praxi fungujú. Interným auditom môžete nájsť potenciál a príležitosť pre zlepšovanie.

Viac informácií k uvedeným školeniami nájdete v tejto linke
https://qms.sk/index.php/registracia-na-kurz alebo nás neváhajte kontaktovať .
Tešíme sa na spoluprácu aj s Vami.
tím QMS Slovakia.Napísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.