DEŇ ÚDRŽBÁROV

Dátum:
19.09.2023 - 19.09.2023
Miesto konania:
Rajecké Teplice
Tel.:
0910955419
E-mail:
info@ipaslovakia.sk
Web stránka:
https://www.ipaslovakia.sk/skolenie/den-udrzbarov/2023-09-19
Kategória:
Udalosť, akcia

TÉMA SEPTEMBROVÉHO STRETNUTIA:
HĽADANIE POTENCIÁLOV V ÚDRŽBE A AKO JU ZLEPŠOVAŤ – AUDITOVANIE V ÚDRŽBE

Systémové audity údržby / analýza potenciálov v údržbe – odhalenie slabých stránok v systéme údržby
Rýchle audity plánovanej údržby a odstraňovania porúch – zistenie stavu vykonávania jednotlivých aktivít na stroji, odhalenie nedostatkov a návrh opatrení

CIEĽ:
Identifikácia slabých stránok v celom systéme údržby SaZ a definovanie spôsobu, ako ich odstrániť. Zameranie sa na problémové oblasti, aby sme vedeli cielene odstraňovať úzke miesta v zavedenom systéme údržby.


Viac info a registrácia: https://www.ipaslovakia.sk/skolenie/den-udrzbarov/2023-09-19Napísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.