TÜV SÜD napomáha vývozu do krajín Colnej únie Ruska, Bieloruska,Kazachstanu

Dátum:
19.02.2014 10:39
Kontakt:
0902 929160
E-mail:
sykora@tuvslovakia.sk
Kategória:
Ponuka služieb

Bratislava 17. februára 2014. Inšpekčná a certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia, prostredníctvom svojej ruskej sestry, dokáže výrazným spôsobom pomôcť slovenským výrobcom a exportérom presadiť sa na trhoch colnej únie.

Spoločnosti, ktoré chcú vyvážať svoje výrobky do colnej únie Ruska, Bieloruska a Kazachstanu musia získať národnú certifikáciu. Akreditované certifikačné orgány osvedčujú zhodu výrobkov s technickými predpismi (technical regulations ) colnej únie . TÜV SÜD RUS získala ďalšie akreditácie od Federálnej akreditačnej agentúry - Rosakkreditacija.
Technické predpisy zahŕňajú viac ako 20 rôznych bezpečnostných a kvalitatívnych požiadaviek na výrobky, ktoré majú byť vyvezené do Ruska, Bieloruska a Kazachstanu. Dcérska spoločnosť TÜV SÜD, TÜV SÜD RUS je akreditovaná pre nasledovné technické predpisy:

• Technické nariadenie colnej únie č. 010/2011 "Na bezpečnosť strojov a zariadení"
• Technické nariadenie colnej únie č. 016/2011 "Na bezpečnosť plynových strojov"
• Technické nariadenie colnej únie č. 020/2011 "O elektromagnetickej kompatibilite hardvéru"
• Technické nariadenie colnej únie č. 031/2012 "Na bezpečnosť poľnohospodárskych a lesných traktorov a ich prípojných vozidiel"
• Technické nariadenie č. 032/2013 "Na bezpečnosť zariadení pracujúcich so zvýšeným tlakom"
"V oblasti tlakových zariadení, ako sú najmä parné kotle alebo tlakové nádoby, sme jedným z prvých dodávateľov na celom svete, ktorý môže pomôcť zahraničným spoločnostiam v prístupe na ruský trh," hovorí Yury Kulikov, expert TÜV SÜD Industrie Service GmbH pre Ruskú federáciu. "Sme držiteľmi akreditácií pre väčšinu technických predpisov v priemyselnom sektore, čo je dôležité pre oblasti vyžadujúce certifikáciu strojov a zariadení, ktoré sa budú vyvážať do colnej únie."

Okrem skúšania a certifikácie, výrobky a zariadenia tiež potrebujú povolenie na použitie, ktoré vydáva ROSTEKHNADZOR (Federálna agentúra pre ekologický, technologický a nukleárny dohľad). Skúsení odborníci z TÜV SÜD určia, aké dokumenty musia byť predložené pre uvádzanie zariadení do prevádzky v colnej únii. V minulom roku dcérska spoločnosť TÜV SÜD, TÜV SÜD RUS, získala licenciu od ROSTEKHNADZOR pre uvádzanie zariadení do prevádzky. Doteraz sa spoločnosť zameriavala prevažne na certifikáciu zariadení používaných v ropnom a plynárenskom priemysle, ako sú čerpadlá a výrobné systémy.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia sprostredkuje slovenským firmám vystavenie potrebných certifikátov rýchlo a za primeranú cenu. Náš tím odborníkov bude stáť pri Vás od samého začiatku kedy sa rozhodnete „ísť do Ruska a Colnej únie“ až po doručenie vydaných certifikátov až k Vám.Napísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.