Ponuka vzdelávacích kurzov TÜV SÜD Slovakia

Dátum:
19.02.2014 10:33
Kontakt:
Mgr. Lucia Horňáková
E-mail:
hornakova@tuvslovakia.sk
Kategória:
Ponuka služieb

24.02.2014
Bratislava


Ručenie za výrobok [ PDF 461 kB ]26.-28.02.2014
Košice


Kurz interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001 [ PDF 438 kB ]03.-04.03.2014
Bratislava


Kurz interný audítor systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 [ PDF 466 kB ]10.03.2014
Bratislava


Projektové plánovanie v automobilovom priemysle, aplikácia APQP, VDA 4.3, PPAP a VDA 2 v SMK dodávateľov automobilového priemyslu (podpora plnenia požiadaviek normy ISO/TS 16949:2009 a VDA 6.1 [ PDF 466 kB ])11.03.2014
Bratislava


FMEA [ PDF 462 kB ]
12.-14.03.2014
Bratislava


Kurz interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001 [ PDF 467 kB ]18.-21.03.2014
Košice


Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949 [ PDF 439 kB ]
20.- 21.03.2014
Bratislava


Kurz interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 a EN ISO 19011 [ PDF 467 kB ]24.03.2014
Bratislava


Doškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949 [ PDF 463 kB ]24.-26.03.2014
Košice


Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 a EN ISO 19011 [ PDF 195 kB ]26.-27.03.2014
Bratislava

Kurz interný audítor systémov environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001 [ PDF 540 kB ]27.-28.03.2014
Banská Bystrica


Kurz interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 a EN ISO 19011 [ PDF 438 kB ]31.03.-01.04.2014
Bratislava


Požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť ŽP vo vzťahu k požiadavkám normy EN ISO 14001 [ PDF 466 kB ]31.03.-01.04.2014
Košice


Kurz interný audítor systémov environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001 [ PDF 502 kB ]03.04.2014
Banská Bystrica


Požiadavky spotrebiteľského reťazca PEFC a nariadenie EU TR č. 995/2010 [ PDF 458 kB ]
10.-11.04.2014
Bratislava


Kurz interný audítor systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001 [ PDF 235 kB ]09.-11.04.2014
Banská Bystrica


Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001 [ PDF 436 kB ]11.04.2014
Bratislava


Chemická bezpečnosť – nová európska právna úprava v oblasti chemických látok – REACH a v oblasti globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania látok – GHS [ PDF 486 kB ]


--------------------------------------------------------------------------------

Pozn.: Zvýraznené kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky!Napísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.