Skolenie Lean Six Sigma - Ako zlepsovat systematicky

Dátum:
24.06.2013 12:07
Kontakt:
+421 948 244 201
E-mail:
bratislava@lr.org
Kategória:
Ponuka služieb

Lean Six Sigma Green Belt a Black Belt - jeseň 2013

Pripravili sme jesenné termíny školení Lean Six Sigma Green Belt a Lean Six Sigma Black Belt.

Six Sigma je zlepšovanie projekt po projekte a vo svojej tradičnej podobe pracuje s radou nástrojov z oblasti aplikovanej štatistiky či riešenia problémov.
Do školenia Six Sigma sme pridali LEAN
Niektoré z nástrojov aplikovanej štatistiky manažéri kvality poznajú. Naša prax ale ukazuje, že prinejmenšom polovica zadaní projektov vyžaduje použitie nástrojov LEAN. Sú to projekty, ktorých cieľom býva skrátenie časov, zrýchlenie procesov, zníženie zásob. Aj v prípade takých projektov je ale vhodné použiť postup DMAIC, ktorý je vysvetlený v ďalšom odstavci. V LRQA sme k Six Sigma a LEAN pridali ešte tretí koncept – teóriu odmedzení E. Goldratta.
Projekty Lean Six Sigma možno uplatniť v celej rade odvetví, od automobilového priemyslu, chemického priemyslu, cez výrobu elektrotechnických súčiastok či bankovníctvo a dalšie služby. V takom prostredí je veľmi potrebná výučba štatistického myslenia pre neštatistikov - ľudia na manažérskych pozíciách, ktorí musia robiť správne rozhodnutia a neustále zlepšovať procesy. Školenie Green Belt a Black Belt, organizované LRQA, je približne 20% teoretického výkladu a 80% praktického cvičenia
Jesenné termíny školení Lean Six Sigma:

http://www.lrqa.cz/skoleni_lean_six_sigma


Podmienkou certifikácie Green Belt i Black Belt je úspešné ukončenie vlastného, reálneho projektu. Jedine tak osvedčia účastníci školenia, že sú schopní nové zručnosti a znalosti skutočne aplikovať v praxi, že sú skutočne schopní motivovať a viesť tím, ktorý dosiahne reálne zlepšenie či úspory. Pri verejných i vnútropodnikových školeniach Six Sigma je podpora projektov zo strany skuseného lektora jedným z hlavných zdrojov pridanej hodnoty.
Nevybrali ste si z našich termínov? Napíšte nám, radi pre Vás pripravíme firemné školenie na mieru.

Firemné školenie

Firemné školenie Lean Six Sigma je vždy navrhnuté podľa potrieb našich klientov. Za dlhoročnú prax disponujeme širokou škálou prípadových štúdií, ktoré je možné pre školenie využíť. Uprednostňujeme však praktický prístup, a preto budeme radi, pokiaľ budete mať záujem pracovať na reálnych príkladoch, ktoré sa týkajú priamo Vašej spoločnosti.
Vzhľadom ku komplexnosti firemného školenia Lean Six Sigma je nevyhnutnou súčasťou osobné predstavenie programu za prítomnosti lektora, ktorý školiaci program povedie, a ktorý s Vami konkrétne prediskutuje parametre ponúkaného školiaceho programu.Napísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.