SCIP databáza - webinár 23. 6. 2021

Dátum:
23.06.2021 - 23.06.2021
Miesto konania:
online webinár
Kontakt:
QMS Slovakia
Tel.:
0948150356
E-mail:
miskovicova@qms.sk
Web stránka:
https://www.qms.sk/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=196
Kategória:
Udalosť, akcia

Povinnosti poskytovať údaje ECHA sa týkajú nasledovných spoločností:
EÚ výrobcovia a montážne podniky,
Dovozcovia do EÚ,
EÚ distribútori výrobkov a ďalšie zúčastnené strany dodávateľského reťazca.

SCIP databáza zabezpečí dostupnosť informácií o výrobkoch obsahujúcich Kandidátsky zoznam pre potreby celého životného cyklu výrobku a materiálov vrátane štádia odpadu. Takto sa informácie dostanú k spracovateľom odpadov a konzumentom.

Obsah
Výrobky a REACH
SVHC látky
diskusia
Databáza SCIP – intro
Cvičenie 1 – REACH-IT, SCIP demo online
Cvičenie 2 – základný výrobok
Cvičenie 3 – komplexný výrobok
Diskusia a ukončenie
Technické vybavenie na webinár
na začiatku webinára dostanete navigáciu pre získanie demo verzie.

Cieľová skupina
pracovníci zodpovední za manažment chemických látok, výrobu a dovoz výrobkov, zabezpečenie nákupu materiálu pre výrobu, následní užívatelia

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní webinára „SCIP databáza“

Cena pre účastníka
279,- eur bez DPH (druhá osoba za cenu 229,- euro bez DPH)

Webinár je realizovaný cez MS Teams, pozvánku na míting dostanete 3 dni pred termínom. Hneď po ukončení webinára obdržíte pdf materiál, v ktorom budú odkazy na usmernenia, návody, webstránky....Napísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.