Inteligentná mobilita - šanca pre Slovensko

Dátum:
22.09.2020 - 22.09.2020
Miesto konania:
Slovakia Ring Race Track, Orechova 800, Orechova, Slovak Republic
Kontakt:
Igor Šenkarčin
Tel.:
+421 908 309515
E-mail:
igor.senkarcin@drivingdigital.org
Web stránka:
https://drivingdigital.org
Kategória:
Udalosť, akcia

Cieľom podujatia je podporiť a vytvoriť podmienky pre integráciu inteligentnej mobility ako priority plánu obnovy, najmä v oblasti verejnej dopravy, s významným podielom výskumu a inovácií.Kľúčová otázka okrúhleho stola: Aký potenciál ponúka a akými inováciami dokáže priemysel, služby a výskumno-vývojové inštitúcie prispieť k obnove ekonomiky Slovenska v prioritách dopravy?

Diskutovať budú zástupcovia priemyselných odvetví, poskytovateľov služieb, výskumu a štátu s väzbou na dopravu a ekonomický rozvoj.

Program okrúhleho stola:
09:30 Otvorenie a príhovory
10:00 Diskusia panelistov z okruhu výroby a výskumu inteligentnej mobility
12:00 Obed
13:00 Otvorená diskusia a reakcie účastníkov a panelových hostí
14:30 Sumarizácia do hlavných diskutovaných tém
15:00 Praktické ukážky inovácií pre inteligentnú mobilitu

Okrúhly stôl je moderovaný profesionálom z oblasti odborných médií.



Napísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.