Kedy sa oplatí kupovať elektrické nákladné vozidlá?

Dorota Ziemkowska-Owsiany: V jednom z našich predchádzajúcich rozhovorov ste spomenuli, že je potrebných veľa podporných nástrojov, aby sa priblížili náklady na vlastníctvo a používanie elektrických a dieselových nákladných vozidiel. Ako dnes vyzerá vzťah TCO (celkové náklady na vlastníctvo)?
Jacek Nowakowski, manažér pre rozvoj podnikania v oblasti alternatívnych pohonov spoločnosti IVECO Poľsko a Ukrajina: Hovoríme o súčasnej situácii, keď dieselové vozidlo stojí v priemere približne 100 000 PLN (23 150 EUR). Pritom elektrické nákladné vozidlo stojí trikrát toľko.
Okrem toho sú tu prevádzkové náklady. Ide o novú technológiu, preto je dnes náročné odhadnúť, ktoré prvky bude potrebné v tomto vozidle vymeniť a ako často. A nesmieme zabúdať, že elektrické vozidlo váži približne o 4 tony viac, čo môže mať za následok rýchlejšie opotrebovanie niektorých komponentov.
Okrem toho sú tu ceny energetických nosičov. Dnes môže megawatthodina energie v Poľsku stáť až 2 000 PLN (463 EUR). To znamená, že cena jednej kilowatthodiny je 2 PLN (0,463 €). Elektrické vozidlo, ak jazdí s prívesom, môže spotrebovať 120 až 140 kWh na 100 km. To nám dáva náklady na prejdenie 100 km vo výške až 280 PLN (64,82 €).
V prípade vozidla poháňaného dieselovým motorom, ktoré spotrebuje približne 26 litrov nafty na 100 km pri cene 5 PLN (1,1575 €) za liter v kúpnych zmluvách, sú náklady na prejdenie podobnej trasy v súčasnosti dokonca o polovicu nižšie.
Samozrejme, v prípade nafty sú tu aj náklady na AdBlue, ktoré však nie sú také vysoké, aby vyrovnali rozdiel. Ešte je potrebné vypočítať poistenie. Vozidlo musí byť predsa kryté poistením zodpovednosti za škodu a komplexným poistením, pričom to druhé závisí od hodnoty vozidla. Rozdiel teda vidíte.
Vypočítali sme, že ak by sa zaviedol systém dotácií pre kategórie N2 a N3, ktorý navrhuje ministerstvo klímy a životného prostredia spolu s Národným fondom pre ochranu životného prostredia a vodné hospodárstvo, a ak by kupujúci využil celú dotáciu vo výške 750 000 PLN (173 625 EUR) navrhovanú na nákup elektromobilov, pričom by sa zohľadnila nielen samotná kúpa, ale aj vyššie uvedené náklady na vlastníctvo a používanie, celkové náklady sa stále nerovnajú.
Na to, aby sa TCO elektrických vozidiel vyrovnali TCO vozidiel s naftovým motorom, by musel existovať ešte jeden prvok zvýhodňujúci prvé vozidlá. Mám na mysli mýto. Zatiaľ ešte nevieme, kak vysoké bude v Poľsku, pretože práce na predpisoch v tejto oblasti stále prebiehajú.
Predpokladám, že nejaké závery sa tu vyvodili z Nemecka, kde sa vyššie mýto zaviedlo v decembri minulého roka?
Teoreticky áno, ale nezabudnite, že do konca roka 2025 budú v Nemecku vozidlá s nulovými emisiami od poplatkov oslobodené. Potom musia ich používatelia platiť 25 % platnej sadzby. Pokiaľ ide o aktuálne najnovšie sadzby nemeckého Mautu, dnes je napríklad pre dieselové vozidlo Euro 6 poplatok 34,8 centov za kilometer. Pri dnešnom kurze eura je to približne 1,5 PLN. V Poľsku je pritom mýto približne 25 centov za kilometer.
Ak však predpokladáme sadzbu 50 PLN (11,575 EUR) za 1 km, potom za predpokladu, že elektrické vozidlá by boli ešte 1,5 roka oslobodené od poplatkov a potom by platili 25 % súčasnej sadzby, po niekoľkých rokoch by zostatok mohol byť na úrovni používania dieselového vozidla.
Samozrejme, stále je tu otázka nákladov na elektrickú energiu, ale analýzy ukazujú, že v Poľsku sa so zvyšovaním podielu energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe začnú ceny znižovať. To bude určite dôležité najmä pre podniky, ktoré investujú do vlastných zdrojov energie.
Samozrejme, vyžaduje si to aj rozvoj verejnej siete rýchlonabíjačiek s kapacitou aspoň 350 kW. Dnes takéto verejne dostupné nabíjačky v skutočnosti nemáme. Na prstoch jednej ruky však možno spočítať aj počet elektrických nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 16 ton registrovaných v Poľsku. V minulom roku pripadalo na každých 32 000 nákladných vozidiel 41 jednotiek s elektrickým pohonom.
Tento podiel je na európske pomery relatívne malý. Zaujala ma najmä jediná vec - z vašich výpočtov vyplýva, že z hľadiska nákladov nie je dnes nákup elektrických vozidiel výhodný, a preto sú dotácie na tento typ nákupu také dôležité. Otázka teda znie, či by mal poľský štát dnes finančne podporovať nákup elektromobilov?
Elektrické, batériové alebo vodíkové vozidlá sú určite jednou z dôležitých ciest k dekarbonizácii a udržateľný rozvoj je jedným zo strategických cieľov našej spoločnosti. Nielenže vyvíjame naše výrobky s nízkoemisným pohonom, ale aktívne sa zúčastňujeme aj na mnohých iniciatívach zameraných na znižovanie emisií.
Jednou z takýchto iniciatív je H2Accelerate, v rámci ktorej sme už v septembri 2022 informovali, že ak trh dozrie a budú vyčlenené osobitné finančné prostriedky na podporu nákupu, v prvej fáze vývoja vodíkových a elektrických vozidiel sa dosiahnu príslušné úspory z rozsahu potrebné na to, aby sa používanie týchto vozidiel stalo ziskovým. To umožní rozvoj výrobcov nákladných vozidiel aj prevádzkovateľov nabíjacích staníc.
A je dobré, že poľská vláda plánuje vyčleniť jednu miliardu zlotých (231,5 milióna eur) na dotácie na nákup vozidiel a dve miliardy zlotých (463 miliónov eur) na výstavbu verejnej nabíjacej infraštruktúry s minimálnym výkonom 350 kW.
Nesmieme zabúdať, že v platnosti je balík Fit for 55, ktorý predpokladá zníženie emisií skleníkových plynov vrátane oxidu uhličitého o 55 % do roku 2030. Uvidíme, čo sa stane v júni (hovoríme o voľbách do Európskeho parlamentu - pozn. redakcie), ale zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa priebeh zmien zmenil.
Preto si podľa nášho názoru tento trh rozhodne vyžaduje podporu, pretože náklady na dekarbonizačné zmeny nemožno prenášať len na podnikateľov. Najmä preto, že hovoríme o citlivom segmente prepravy tovaru, v ktorom každá zmena spôsobuje zvýšenie nákladov na prepravu, čo následne ovplyvňuje ceny, ktoré bude musieť konečný zákazník zaplatiť za výrobky.
Iste, ale prečo by mal štát podporovať elektromobily, ak dnes nie sú z pohľadu well-to-wheel (WTW) také ekologické, čo je prístup, ktorý vaša spoločnosť považuje za vhodný.
To je pravda, ale niekde musíme začať. Zdá sa, že s rastúcim počtom vozidiel rastie aj povedomie spotrebiteľov. A to povedie k tomu, že čoraz viac vozidiel sa bude nabíjať energiou z obnoviteľných zdrojov. Už teraz pozorujeme pozitívny trend, pokiaľ ide o poľský energetický mix. V roku 2022 pochádzalo 70 % energie z uhlia, vlani to bolo 63 %.
Samozrejme, je to stále veľa, ale nezabúdajme aj na to, že poľské dopravné spoločnosti, ktoré sú najväčšou silou v Európe, vykonávajú svoju činnosť v celej Európskej únii. A v mnohých iných európskych krajinách je oveľa väčší prístup k zelenej energii. Samozrejme, nie všetky vozidlá sa môžu používať na medzinárodné operácie z dôvodu obmedzeného dojazdu elektrického vozidla, ako aj nedostatočnej nabíjacej infraštruktúry.
Elektrické nákladné vozidlá v žiadnom prípade nie sú...
Áno, ale vieme, že pri objednávaní dopravy od poľských dopravných spoločností zákazníci požadujú, aby určitá časť ich vozového parku bola nízkoemisná. Samozrejme, zákazníci využívajú aj vozidlá na skvapalnený zemný plyn (LNG), vrátane bioLNG, ktoré presadzuje spoločnosť IVECO.
A pripomeňme, že každé plynové vozidlo IVECO vyrobené od roku 2018 je prispôsobené na pohon biometánom, ktorý je typom obnoviteľného zdroja energie a umožňuje znížiť emisie CO2 až o 121 %.
Práve na to som sa zamerala, keď som sa pýtala na zmysel dotovania alebo podpory elektrických vozidiel. Prečo by krajiny nemali podporovať nákup iných typov vozidiel so skutočne nulovými emisiami?
Žiaľ, nesmieme zabúdať, že samotná Európska únia v súčasnosti vychádza z metodiky výpočtu "tank-to-wheel". Snažíme sa to zmeniť, t. j. ukázať celý hodnotový reťazec. V prípade Poľska majú vozidlá na plyn nižšie emisie ako elektrické vozidlá, ak vezmeme do úvahy emisie oxidu uhličitého, ktoré vznikajú pri výrobe kilowatthodín energie potrebnej na pohon elektrických vozidiel.
Preto sme účastníkmi rokovaní na Ministerstve pre klímu a životné prostredie, ako aj na Národnom fonde pre ochranu životného prostredia a vodné hospodárstvo. Našich partnerov presviedčame, aby si vybrali nákladné vozidlá na plynový pohon, ktoré sa už niekoľko rokov úspešne používajú v diaľkovej doprave, okrem iného aj vďaka dojazdu, ktorý vo vozidlách IVECO S-Way modelového roku 2024 dosahuje až 1800 km.
Okrem toho je tu pripravená infraštruktúra na tankovanie. V Európe je viac ako 700 čerpacích staníc prispôsobených na tankovanie biometánu. Prvé biometánové zariadenia sa budujú v Poľsku, ale na to, aby bolo možné tento biometán dodávať do vozidiel, sú potrebné zmeny zákona o biokomponentoch a kvapalných biopalivách. V súčasnosti sa v ňom biometán ako palivo pre automobily nespomína a nespomína sa v ňom ani HVO.
Ako vidíte, čaká nás ešte veľa zmien. Držíme palce, aby naša národná multienergetická spoločnosť konečne spustila prvé komerčné zariadenia a dodávala bioLNG.
Na záver spoločnosť oznámila, že v roku 2025 dodá na trh približne 5 500 jednotiek tohto plynu. Čakáme na to, potom by sme mohli týmto palivom natankovať časť z flotily 3 500 vozidiel LNG registrovaných v Poľsku. V rozhovoroch s nami dopravcovia priznávajú, že dostávajú veľa otázok o preprave vozidlami na biometán.

ZDROJ