Aspekty vplyvu elektrických vozidiel (EV) na uhlíkovú stopu

Uhlíková stopa zahŕňa všetky skleníkové plyny a je „meradlom vplyvu aktivít na množstvo CO2 vyprodukovaného spaľovaním fosílnych palív“. Treba si uvedomiť, že aj výroba EV zanecháva uhlíkovú stopu, nie je to len o prevádzke EV.

Keď sa pozrieme na čísla o uhlíkovej stope a o emisiách, je dôležité pochopiť, čo tieto čísla predstavujú. Rovnako dôležité je pochopiť, čo čísla uhlíkovej stopy vynechávajú.

Výrobca automobilov uvádza uhlíkovú stopu každého auta od začiatku výroby. Uvedené množstvo uhlíkovej stopy však nezahŕňa ťažbu, hotové diely a spracovanie surovín potrebných pre vozidlo. Každá časť predstavuje uhlíkovú stopu. Porovnanie medzi fosílnym palivom a elektrickým vozidlom by malo zahŕňať celkovú sumu.

Hlavní výrobcovia vám môžu povedať výrobné náklady každého vozidla, ktoré vyrábajú. Tí istí

výrobcovia by vám ťažko povedali presnú uhlíkovú stopu a dopady emisií auta pri dodávke lebo je to zložité. Uhlíková stopa zahŕňa každú z cca 30 000 častí vozidla, ťažbu surovín a zdroje energie. Uhlíková stopa sa líši v závislosti od zdroja energie. Ak sa použije zemný plyn, bude to mať menšiu uhlíkovú stopu ako uhlie. Uhlíková stopa uhlia sa líši tiež v závislosti od typu uhlia (vysoký/nízky obsah síry atď.), technológií použitých na zníženie emisií CO2 a skleníkových plynov.

Medzi energetické zdroje paliva patrí zemný plyn, uhlie, jadrové, solárne, veterné, vodné a biopalivá. Uhlíková stopa sa líši od jedného paliva k druhému, zloženia paliva, elektrárne a programov na zníženie emisií. Napr. štúdia v Číne stanovila vplyv CO2 a skleníkových plynov elektrických vozidiel vrátane batérií na 13 ton CO2 v porovnaní s 10,5 tonami pre spaľovacie motory (Hasan, MA, 05/2021). Medzi primárne vplyvy vyšších emisií EV vo výrobe patrí ťažba surovín, zdroj paliva a elektrárne. Čína sa vo veľkej miere spolieha na výrobu uhlia, ktoré so sebou nesie vysokú uhlíkovú stopu.

Uhlíková stopa  musí zahŕňať všetký diely, ktoré sú súčasťou výbavy vozidla. Každý materiálový zdroj vrátane ťažby surovín, rafinácie a vývoja vedie k jednej časti vozidla, ktorá nesie podiel  uhlíkovej  stopy. Časti sú potom odoslané výrobcovi na montáž a tu je zase uhlíková stopa vyplývajúca z prepravy. Dopravný sektor zahŕňa lietadlá, vlaky, lode, vozidlá (vrátane nákladných áut) a všetko ostatné, čo sa pohybuje so spaľovacím motorom.

Uhlíková stopa sa vo všeobecnosti zvyšuje v nedostatočne rozvinutých častiach sveta, ktoré sú zdrojom mnohých surovín. Suroviny v lítium-iónových batériách sa v mnohých prípadoch dovážajú.

Suroviny na výrobu lítium-iónových batérií zahŕňajú Kongo, Čínu, Rusko a Indonéziu. Pandémia a súčasná kríza  ukazujú na ďalší aspekt - čo to je byť rukojemníkom cudzej krajiny pri nedostatku čipov...

Automobilový priemysel vo všeobecnosti smeruje k čistejšiemu životnému prostrediu. Aktivity v posledných rokoch však poukazuje na vozidlá so spaľovacími  motormi  ako hlavného vinníka v oblasti produkcie emisií CO2. Podľa údajov z roku 2019 v USA  predstavuje sektor dopravy 29 %, výroba elektriny 25 %, priemysel 23 % a komercia/obydlia 23 % .

Postupné vyraďovanie fosílnych palív si vyžaduje komplexné a citlivé kroky, zahŕňajúce všetky aspekty tejto problematiky. Posun vpred umožňuje iba dobre premyslený proces tohoto prechodu, ktorý je detailne zmapovaný vo väzbe na časovú os.