Elektrické autá sa nepredávajú najmä kvôli cene

Iba malá časť z najvyšších predstaviteľov automobilového priemyslu vo svete sa obáva, že ziskovosť v tomto odvetví poklesne. A to napriek tomu, že najmä predstavitelia mladšej generácie  už nebudú v budúcnosti chcieť vlastniť auto. Medzi značkami je podľa top manažérov v autopriemysle na budúcnosť najlepšie pripravená Toyota.  Za ňou nasledujú BMW a Tesla. Ako svoje ďalšie vozidlo by si väčšina spotrebiteľov chcela kúpiť hybrid. Tieto zistenia prinieslo 20-te vydanie celosvetového prieskumu KPMG Global Automotive Executive Survey.

Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu sú dvaja z troch (67%) výkonných riaditeľov v automobilovom priemysle presvedčení, že do roku 2030 bude menej ako 5 % celosvetovej výroby automobilov pochádzať zo západnej Európy. To by predstavovalo iba 6,1 milióna vyrobených kusov.

Elektrické vozidlá s batériami (BEV) sú tohtoročným výrobným trendom číslo jeden. Top trhom pre elektromobily bude v budúcnosti Čína. Oslovení manažéri sa zhodli, že práve táto krajina predbehne konkurenciu svojimi batériovými elektrickými vozidlami. Pre spotrebiteľov je najväčšou prekážkou vstupu do elektrického sveta cena. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili možnosti nabíjania vozidla a rozsah komunikácií, ktoré sú na tento typ vozidiel pripravené.

Podľa prieskumu KPMG je celkovo najdôležitejšim kritériom pri nákupe nového vozidla ochrana osobných údajov a bezpečnosť. Pre dve tretiny respondentov z krajín V4 sú hlavným kritériom celkové náklady na vlastníctvo / využitie automobilu. Nasleduje bezpečnosť a prvú trojicu uzatvára možnosť jazdiť pohodlne   a rýchlo. Najväčší potenciál z funkcií, ktoré si môže zákazník vybrať na požiadanie, majú navigačné systémy, prispôsobiteľnosť tempomatu a zlepšenie výkonu. To sú vlastnosti, za ktoré sú spotrebitelia najviac ochotní priplatiť si v prípade konfigurácie auta na mieru.

Počet maloobchodných predajní s automobilmi sa podľa názoru respondentov aktuálneho prieskumu Global Automotive Executive Survey do roku 2025 zníži alebo zmení o 30 – 50 %. Respondenti v krajinách V4 sa vyjadrili v súlade s týmto názorom. V porovnaní s výsledkami z minulého roka je však zrejmé, že zmena sa neuskutoční tak rýchlo, ako sa očakávalo.

„ Hlavnou otázkou nie je zníženie počtu maloobchodných predajní, ale skôr ako a kde nájsť nový zdroj príjmov pre maloobchodníkov. Jednou z možností je sústrediť sa na opravu vozidiel, pričom tieto servisné centrá nemusia byť priamo v mestách. Ich pridanou hodnotou by bol najmä dôraz na zákaznícku skúsenosť, ako aj zber cenných dát o zákazníkoch pre výrobcov áut,“ hovorí Peter Nemečkay, líder pre sektor automobilového priemyslu, KPMG na Slovensku.

Výsledky spomínaného prieskumu tiež ukázali, že v súčasnosti sú zástupcovia automobiliek pesimistickejší v súvislosti  s budúcnosťou maloobchodu ako samotní predajcovia. Zákazníci dnes totiž stále počítajú s tým, že svoje ďalšie auto si kúpia v predajni autorizovaného predajcu. Vyjadrila sa tak viac ako polovica respondentov z krajín V4.

Štvrtina spotrebiteľov v našom regióne by však svoj nákup radšej uskutočnili na nezávislej online platforme. Príkladom je Free2Move, na ktorej môžu zákazníci pristupovať k ponukám rôznych poskytovateľov zdieľaných vozidiel vo viac ako 17 mestách v Európe a USA. Viac ako polovica (53 %) respondentov z regiónu V4 si vie v budúcnosti predstaviť, že takúto službu využijú a pätina by ju rada využila ihneď, ako bude dostupná v ich domovskej krajine.

O štúdii

Global Automotive Executive Survey 2019 je 20-tym vydaním každoročného prieskumu spoločnosti KPMG International. Prieskum sa uskutočnil online formou v mesiacoch október – november 2018. Svoje postrehy poskytlo viac ako 1 000 manažérov pôsobiacich v automobilovom priemysle a viac ako 2 000 zákazníkov. Respondenti z radov top manažérov zastupujú všetky zložky automobilového priemyslu vrátane výrobcov vozidiel, dodávateľov kategórie Tier 1, 2 a 3, predajcov, poskytovateľov finančných služieb, zástupcov vládnych organizácií a IT firiem. Všetky výsledky z prieskumu sú k dispozícii v online interaktívnej forme v anglickom jazyku na home.kpmg/gaes2019.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:
KPMG na Slovensku


Peter Nemečkay

Executive Director, Audit

Head of automotive      
++421 905 444 515      
pnemeckay@kpmg.sk

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 153 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 207 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 12 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.