QMS Slovakia s.r.o.  ponúka profesionálne služby pre spoločnosti v automobilovom priemysle v oblasti vzdelávania formou tréningov, koučingu, poradenstva a podpory.

Prichádzame s vysoko kvalitatívnymi, efektívnymi a najmä náklady šetriacimi učebnými riešeniami, ktoré pozostávajú z tréningových modulov s praktickými cvičeniami a simuláciou na konkrétnom príklade. Pre úspech a rast dodávateľov a OEM vieme ako člen významnej spoločnosti AIAG poskytnúť prístup k informáciám, vzdelaniu a potrebným nástrojom, aby naši klienti mohli neustále zlepšovať prostredie, v ktorom pôsobia. Veľký význam prikladáme aj podpore projektov, ako aj príprave a podpore pred procesným či systémovým auditom u klienta.

Spolupracujeme s uznávanými špičkovými odborníkmi, ktorých silnou stránkou sú okrem  teoretických znalostí aj bohaté praktické skúsenosti.

Naši experti Vám nastavia proces rozvoja zamestnancov:

 • Analyzujú potreby a definujú konkrétne ciele vzdelávania
 • Navrhnú plán vzdelávania na celý rok
 • Realizujú vzdelávanie prostredníctvom vybratých nástrojov
 • Priebežne hodnotia vzdelávanie

V oblasti riadenia kvality pre Vás zabezpečíme školenia na témy:

 • Riadenie kvality (8D, BeOn, D/TLD, Problem solving)
 • Riadenie procesu (aplikované SPC a MSA 4, TPM)
 • Procesné riadenie kvality (Formel Q,  porozumenie a implementácia APQP s PPAP, Technická čistota, Procesný audit)
 • Lean manažment (5S, Kaizen, Kanban, Minitab)
 • Aplikácia Six Sigma a koučing pri jeho implementácii (tréner master Black Belt)
 • IATF 16949
 • Produktový audit a CSR praktický tréning
 • Špecifické požiadavky zákazníkov (VW, BMW, JLR, Ford, Daimler)
 • FMEA (konzulting, moderovanie, projektová podpora, workshop)

Špecifickou oblasťou sú preklady a tvorba technickej dokumentácie:

Dávame priestor našim kvalifikovaným pracovníkom z praxe, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s tvorbou alebo prekladateľstvom technických dokumentov, pracovných postupov, štandardov, manuálov, výkresovej dokumentácie, špecifikácií a podobne. Bližšie informácie ako aj zrealizované projekty si môžete pozrieť na našej stránke www.qms.sk.