Novinka! Nástroje kvality pre HR manažérov

Tím lektorov TQM Slovakia s.r.o. pripravil novinku špeciálne pre HR manažérov s cieľom sprehľadniť problematiku školení v automotive oblasti a potrebu zaškoľovania zamestnancov na jednotlivých oddeleniach kvality. Uvedené 1 dňové školenie je vhodné aj pre pracovníkov oddelenia riadenia kvality.

Ciele školenia, ktoré sme pripravili pre HR zamestnancov sú :

 • oboznámiť o štandardoch, pravidlách a všeobecných požiadavkách vyžadovaných v automobilovom priemysle
 • poskytnúť všeobecný prehľad o nástrojoch kvality
 • vysvetliť skratky a pojmy jednotlivých nástrojov, dôvodov ich vyžadovania, definovať cieľ, ku ktorému smerujú
 • uľahčiť plánovanie školení pre jednotlivých zamestnancov s cieľom predísť zbytočným investíciám
 • určiť plán rozvoja vedomostí zamestnanca na konkrétnej pozícii

Na školení budú prestavené tieto nástroje kvality:

 • 8D report
 • Ishikawa
 • 5Why
 • FMEA
 • MSA
 • SPC
 • APQP
 • PPAP
 • VDA
 • IATF
 • ISO
 • Formel Q

V prípade záujmu, vieme uvedené školenie zrealizovať aj vo Vami vybraných priestoroch a termíne.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne na tel: 048/38 11 585, e-mailom: info@tqmslovakia.sk, alebo na internete http://www.tqmslovakia.sk/index.php/seminare/riadenie-procesu/241-nastroje-kvality-pre-hr-manazerov

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu, tím pracovníkov a lektorov TQM Slovakia s.r.o.