Nový portál www.okba.sk - dôraz na kooperácie

Vážení členovia portálu www.ipdap.sk,

odvetvie automobilového priemyslu je jedným z hlavných pilierov slovenskej  ekonomiky. Na portáli www.ipdap.sk už viac ako 10 rokov prinášame novinky z tohoto odvedvia a snažíme sa vytvoriť vhodný  priestor na kooperácie.  Vzhľadom na dynamický rozvoj odvetvia prichádzajú pre dodávateľov automobilového priemyslu aj nové výzvy. Zvyšujú sa požiadavky  hlavne na  kapacity a  kvalitu,  dôsledkom čoho je aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily čo  zvyšuje sa tlak na efektívnejšie využitie existujúcich prostiedkov a  zdrojov  ako aj  na intenzívnejšie kooperácie medzi firmami. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli portál  viac zamerať  na podporu kooperácii a  prichádzame s novým portálom www.okba.sk

Čo prináša nový  portál OKBA:

-  kooperačnú burzu zameranú na potreby automobilového priemyslu

-  rozšírenie na firmy v rámci V4 a Rakúska

-  možnosti propagácie produktov a služieb členov portálu

-  zvýšenú ochranu osobných údajov v zmysle GDPR

Od 1.6.2018 bude dostupný už iba portál www.okba.sk ktorý preberá všetky záväzky portálu www.ipdap.sk   Pre aktiváciu prístupu bude potrebné pri prvom prihlásení odsúhlasiť nové obchodné podmienky a dať súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR, taktiež to bude možné aj prostredníctvom mailu ktorý Vám bude zaslaný. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte na sales@okba.sk