Špecifické požiadavky zákazníkov Jaguar, Land Rover, BMW, DAIMLER AG, VW, FORD

Požiadavky kladené v rámci projektov pre vášho zákazníka sú špecifické pre jednotlivých dodávateľov v rámci každého projektu. Preto ako dodávateľská organizácia zaiste oceníte maximálne znalosti o všeobecných požiadavkách koncernu a tieto požiadavky jednotlivých značiek budete vedieť aplikovať v každom oddelení, počnúc výrobou, cez engineering až po kvalitu.

Jaguar Land Rover

BMW

DAIMLER AG

VW

FORD


Požiadavky kladené v rámci projektov pre vášho zákazníka sú špecifické pre jednotlivých dodávateľov v rámci každého projektu. Preto ako dodávateľská organizácia zaiste oceníte maximálne znalosti o všeobecných požiadavkách koncernu a tieto požiadavky jednotlivých značiek budete vedieť aplikovať v každom oddelení, počnúc výrobou, cez engineering až po kvalitu.

Dovoľujeme si vám ponúknuť odborné školenia, pomocou ktorých pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi pochopia požiadavky zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Špecifické požiadavky zákazníka ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu. Školenie je určené pre špecialistov z úseku kvality, procesných inžinierov, technológov, produktových aj projektových manažérov a riadiacich pracovníkov zo všetkých oblastí.

Špecifické požiadavky zákazníkov   - obsah školení v pdf

Bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne na tel: +420 48 38 11 585 

e-mail: info@tqmslovakia.sk

alebo na internete: http://www.tqmslovakia.sk/index.php/seminare/specificke-poziadavky-zakaznikov

 TQM Slovakia s.r.o. ako licenčný partner VDA QMC ponúka aj členom portálu IPDAP špecializované originálne školenia vhodné pre automobilový priemysel.

Viac informácií a prihlasovanie na školenia nájde na: www.tqmslovakia.sk  

 

Detailný zoznam školení 

 

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu, tím pracovníkov a lektorov TQM Slovakia s.r.o.